MARIA COTELLESSA

• skulptur •

RAKU

City tired hare / Stadstrött hare

Young swan / Ung svan

Wolf / Varg

Dove with attitude / Duva med attityd

Cheetah / Geopard

Loon / Lom

Horse / Hästdjur

Birds / Fåglar

Keybird / Fågel med nyckel

Looks like, but isn't / Ser ut som men är inte

ARTEVISM

Plastic sea / Plasthavet

CERAMIC SCULPTURES

MONUMENTAL SCULPTURES

CONCRETE

Look into my heart / Se in i mitt hjärta

w/ Elisabeth Ubbe (photograph)

The Scream / Skriet w/ Elisabeth Ubbe (photograph)

w/ Lena Lindahl (silver necklace)

Heading 2 - Kiwi w/ Inge Dahlgren (beak and feet)

Demonstration hats / Huvudsaker

Wondering fox / Rävens undran

"Jag är räven

den som undrar vad som hände med min skog

Den som var sen länge gammal är nu borta, utbytt mot plantage.

Kommer ack då aldrig mer"

Je suis 2

Ice beggar 1 / Istiggaren 1

Je suis

Plastic death / Plastdöden

RAKU

Naked Raku

Obvara

FERRIC CLORIDE

ARTEVISM

The horror of the sea / Havets fasor

Havets fasor, installation på Panncentralen, Chamottevägen 5, Gustavsberg

COLLABORATIONS

CERAMIC SCULPTURES

Hare / Hare

Snow macaque / Snömakak

Boy with a bird / Pojke med fågel

The lady with the rat / Damen med råttan

Snow macaque / Snömakak

All our children / Alla våra barn

In foul wind / I motvind

MONUMENTAL SCULPTURES

Ice beggar 2 / Istiggaren 2

Horse animal / Hästdjur

CONCRETE

Summercat / Sommarkatt

#Save the sea / #Skydda haven

The rat man's daughters / Råttmannens döttrar

Japanese macaque / Snömakaker